image Norsk  image English

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival


 
 
 


STIFTELSEN OSLO INTERNASJONALE KIRKEMUSIKKFESTIVAL
Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival arrangeres årlig over 10 dager i mars. Festivalens konserter holdes i hovedstadens kirker, med Oslo Domkirke som hovedarena. Festivalprogrammet lanseres 1. desember hvert år. Festivalen ble grunnlagt i år 2000 av initiativtaker og idéutvikler Bente Johnsrud som også er festivaldirektør og kunstnerisk leder.

Kommende festivaldatoer
2.–11. mars 2018
22.–31. mars 2019

Tall
Ca. 1000 utøvere hvert år, og rundt 15 000 besøkende.
I underkant av 40 arrangementer årlig
16 festivaler er gjennomført
Ca. 35 samarbeidspartnere 

Festivalen i pressen:

«Programmet inkluderte også i år besøk av noen av Europas beste ensembler. Det er en uvurderlig gave at vi får oppleve dem også i Oslo, og den gjennomførte høye standarden gjør kirkemusikkfestivalen til hovedstadens kanskje viktigste begivenhet for klassisk musikk».

Emil Bernhardt, Morgenbladet, 31.03.16

«Suksessen er festivaldirektør og kunstnerisk leder Bente Johnsrud og hennes entusiastiske stabs verk. Uendelig mye arbeid legges ned for å saumfare det internasjonale «markedet» for å finne de beste utøverne. I tillegg – eller ikke minst – står festivalen for bestillinger av nyskrevne verker, og holder tradisjonen – og føyer alen til den. Det må fortsette».

Olav Egil Aune, Vårt Land, 07.03.16

«Også i år kunne Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival antyde svar. Igjen fikk vi oppleve kirkemusikk på sitt absolutt beste, i et rikt utrykksspenn og med utøvere på et definitivt internasjonalt toppnivå».

Emil Bernhardt, Morgenbladet, 31.03.16

«Det mange for 16 år siden engstet seg for ville få et kort liv, har vokst til å bli en av Europas viktigste arenaer for musikk i kirken. Rundt 15.000 besøkere årlig og 1.000 utøvere, sier sitt. Stor kvalitet har gjort at det går prestisje i sponsorvirksomheten, og staten har gradvis innsett at festivalen er en sikker berikelse for hovedstaden og for tilreisende fra hele landet og Europa ellers. En festival for alle».

Olav Egil Aune, Vårt Land, 07.03.16

«Det er vanskelig å forestille seg den klassiske musikkens historie uten kirken, og omvendt er det vanskelig å forestille seg en kirke uten musikk. Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival har i 15 år vist hva kirkemusikk kan være, og dessuten skapt nye uttrykk gjennom bestillingsverk og å legge til rette for samarbeidsprosjekter mellom musikere og sjangre».

Magnus Andersson, Klassekampen, 9.mars 2015

«Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival fyller 15 år, og feirer 6.-17. mars i Oslos kirker med bredt program, musikk fra mange land og regioner, religioner og sjangre. Festival- og kunstnerisk direktør Bente Johnsrud, som startet opp det hele i 2000, kunne neppe den gang forestilt seg hvor stor, og hvor storartet, festivalen skulle bli, og hvilken tiltrekningskraft den skulle få på et internasjonalt publikum».

Mona Levin, Klassisk Musikkmagasin, 12.februar 2015

«Med sine 15 imponerende år, skal det like fullt noe til å svekke inntrykket av et viktig og solid bidrag til hovedstadens musikkliv, dyktig holdt sammen i en gjennomtenkt struktur. Det er derfor bare å gratulere med jubileet og vente i spenning på̊ de hva de neste årene vil bringe».

Emil Bernhardt, Morgenbladet, 27. mars 2015

«Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival har etablert seg som en av landets viktigste musikkbegivenheter. Internasjonale toppnavn innenfor det vi kaller tidligmusikk gjester hovedstaden og byr på til dels strålende konserter på rekke og rad. Samtidig legger festivalen vekt på å knytte an til vår egen tid, musikken aktualiserer religiøse motiver, som videre utdypes og diskuteres gjennom samtaler og foredrag».

Emil Bernhardt, Ballade, 04.04.14

«Når vi når er godt og vellykket inne i den 14. festivalen - med et program sterkere, sedvanlig variert og mer ansvarsfullt nyskapende enn noen gang - tenker jeg, som mange, at dette er senvinterens mirakel i hovedstaden. En adventstid i seg selv».

Olav Egil Aune, Vårt Land, 25.03.14

Kirkemusikkfestivalen er blitt arenaen som har kvalitetene i alle ledd, og som igjen fortjener honnør for å ha landet en festival med imponerende nivå og et musikalsk spenn fra renessanseklanger til verk der partiturene så vidt er tørre i blekket. 15.000 tilhørere har igjen kunnet glede seg over det klassiske repertoaret fremført av de aller beste utøverne. Like viktig er det at festivalen klarer å utfordre samtidskomponister til å fornye kirkemusikken, og at man lager arenaer for spennende møter mellom sjangere».

Lars Flydal, Vårt Land, 11.03.13

«Dette året står pasjonen i fokus. Bachs storverk er ramme, og mye nytt blir satt imellom. I presentasjonen oppstår nerve og store, estetiske spenn. En slik form for programmatiske utsagn er etter min mening noe av det flotteste en festival kan skape».

Ida Habbestad, Aftenposten, 13.03.12

«Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestivals program har over mange år vært solid og imponerende dimensjonert, og minner oss dessuten alltid på at det er få offentlige kulturkroner i Norge som vi får så mye igjen for som dem man gir til festivalene».

Ingrid Røynesdal, Aftenposten, 28.03.11

«Når sjelen kjennes død og hele verden er som en jungel, når ordene er mange, hjertet hardt og hjernen tom etter en lang og skitten vinter, da kommer Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival sikkert som svalene».

Olav Egil Aune, Vårt Land, 10.03.08

«Det klang lekkert fra første tone i en overfylt Trefoldighetskirke. Oslo internasjonale kirkemusikkfestival lever opp til sitt navn med verdens ledende ensembler i fabelaktig musikk».

Torkil Olav Baden, NRK
 

OM FESTIVALEN

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival arrangerte i 2016 den sekstende festivalen i rekken. Vi er ikke bare en inkluderende møteplass for kirkemusikere, kor, orkestre og ensembler, men også en festival for ulike mennesker uavhengig av tilhørighet og livssyn. Festivalen er en sentral institusjon i utviklingen av kirkemusikk på landsbasis, og en viktig aktør når det gjelder å markere Oslo som en internasjonal musikkhovedstad i europeisk format. «Festivalen er landets største mønstring av tidligmusikk med dertil hørende spesialiserte internasjonale utøvere, samtidig som den høster stor internasjonal oppmerksomhet i sitt arbeid med å synliggjøre og tilgjengeliggjøre samtidsmusikk gjennom utviklingsarbeid og pedagogiske satsninger» (Astrid Kvalbein, Aftenposten). Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival beviser at samtidsmusikk slår an i Norge. Musikken blir ikke bare akseptert, men også lyttet til, og dette ikke bare av eksperter. «Festivalen presenterer også klassikere som Charpentiers Te Deum og Händels Messias, men det som gjør denne festivalen så interessant er verkene til de nålevende komponistene. Konsertene med deres verker var like godt besøkt som deres avdøde kollegers.» (Thomas Migge, Westdeutscher Rundfunk WDR)

Kirkemusikkfestivalen arbeider konsekvent med å stimulere prosjekter som videreutvikler kirkemusikksjangeren. Vi vektlegger hele tiden å presentere mangfoldet med utgangspunkt i kirkemusikken som historisk sjanger hvor vi både ivaretar tradisjonen parallelt med å videreutvikle den. Festivalens forankring til hovedstaden, i tillegg til vår internasjonale befestning, gjør at vi som landets ledende formidler av kirkemusikk utmerker oss med høy faglig kompetanse.

Initiativtaker og idéutvikler bak Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival er festivaldirektør og kunstnerisk leder Bente Johnsrud. Festivalen er organisert som en privat stiftelse der styreleder er Oslos biskop. Stiftelsens styre består for øvrig av representanter fra kirke, musikk- og kulturliv og næringsliv, og festivalen har også et kunstnerisk råd bestående av fremtredende personer i norsk musikkliv.

FORMÅL OG VERDIPLATTFORM
• å presentere mangfoldet i kirkemusikken – fra middelalder til vår tid – på et høyt nivå til et bredest mulig publikum
• å stimulere til nyskapning, fornyelse og rekruttering innen kirkemusikkfeltet
• å benytte og utforske kirkerommet som arena for formidling av musikk og kunst
• å være en brobygger ved å legge til rette for samarbeidsprosjekter på tvers av institusjoner, kunstformer og kulturelle og religiøse skiller
• å være møteplass til inspirasjon for det nasjonale og internasjonale kirkemusikkmiljøet
• å presentere prosjekter der kirkens kulturelle arv formidles til barn og unge
• å bestille og urfremføre nye kirkemusikalske verk

UTVALGTE UTØVERE FRA 2000-2016


Kor:
The King's Consort, Det Norske Solistkor, Latvia Radiokor, Trio Mediæval, Gabrieli Consort, Nederland Kamerkoor, Monteverdi Choir, Svenska Radiokören, Theatre of Voices, Oslo Kammerkor, RIAS Kammerchor, Collegium Vocale Gent, Ensemble 96, Oslo Domkor, Estonian Philharmonic Chamber Choir, Gesualdo Consort Amsterdam, København Drengekor, Nidarosdomens Guttekor, The Tallis Scholars, Collegium Vocale zu Franziskanern Luzern, Svenska Kammarkören, London Handel Orchestra, Sølvguttene, Ars Nova Copenhagen, Dresdner Kammerchor, Balthasar-Neumann-Chor, Concert ClemensOrkestre og ensembler:
English Baroque Soloists, Akademie für Alte Musik Berlin, Accademia Bizzantina, Le Concert Lorrain, Concerto Copenhagen, Concerto Köln, London Baroque, Kringkastningsorkesteret, Ensemble Pygmalion, Musica Antigua, L’Armonia Sonora, Oslo-Filharmonien, Leipzig String Quartett, Collegium Vocale Gent, Merseburger Hofmusik, Trondheim Solistene og Det Norske BlåseensembleDirigenter:
Miguel Harth-Bedoya, Robert King, Marcus Creed, Laurence Cummings, Lorenzo Ghielmi, Grete Pedersen, Sir John Eliot Gardiner, Eric Ericson, Marcus Creed, Raphaël Pichon, Peter Szilvay, Simon Phipps, Paul Hillier, Simon Gaudenz, Harry van der KampDaniel Reuss, Paul McCreesh, Peter Neumann, Ottavio Dantone, Reinbert de Leeuw, Hans Christoph Rademann og Christoph Prégardien, Carsten Seyer-Hansen, Sigvards KlavaSolister:
Sonia Prina, Carlos Mena, Olivier Latry, Maria Keohane, Terje Rypdal, Dame Gillian Weir, Laurence Cummings, Marianne Beate Kielland, James Bowman, Emma Kirkby, Håkon Austbø, Andreas Scholl, Robin Blaze, Hana Blazikova, James Gilchrist, Peter Kooij, Leo van Doeselaar, Bugge Wesseltoft, Sinikka Langeland, Henning Kraggerud, Arianna Savall, James Gilchrist, Arve Henriksen, Anders Jormin, Stian Carstensen, Vittorio Ghielmi, Marilyn Mazur

ORGANISASJON

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival er en privat, ideell stiftelse der styreleder er Oslos biskop. Stiftelsens styre forøvrig består av representanter fra kirke-, musikk-, kultur- og næringsliv, og festivalen har også et kunstnerisk råd bestående av fremtredende personer i norsk musikkliv.
Festivaldirektør og kunstnerisk leder: Bente Johnsrud

Administrasjon:
Festivaldirektør og kunstnerisk leder: Bente Johnsrud
Administrasjonsmedarbeider: Johanne Lundebrekke Myskja
Administrasjons- og markedskoordinator: Petter S. Stordahl
Tekstprodusent: Sigurd J. Bræin

Teknisk medarbeidere i festivalperioden:
Sander Bergh (teknisk sjef) og Klaus Axel Johnsrud Odden

Produsenter i festivalperioden:
Martin Kvam og Martin Graham Tobiassen, Ine Johnsen, Carl Einar Traaen, Katinka Høeg, Dagfinn Hovland, Thomas Møller, Maren Serine Andersen
 

Frivillige i festivalperioden:
Åge Ullevold, Inger Sjønnesen, Kristin Bolgård, Berit Elisabeth Tangvik,
Heidi Marie Lindekleiv, Silje Willumsen, Ulla Uberg, Ellen Margrethe Haugsten,
Ingeborg Marie Brekke, Åsa Ruud, Svetlana Jensen, Violina Medonyte,
Kari Anne Lie, Kari Hylland, Ivar Bruun, Anne Grete Haugen, Sissel Ledang,
Kjersti Kramm Engebrigtsen
 

Ønsker du å være frivillig under Kirkemusikkfestivalen? Ta kontakt med oss på info@kirkemusikkfestivalen.no.

Styret:
Biskop Ole Christian Kvarme (styreleder), tidligere domprost Olav Dag Hauge (nestleder), investor Ola Mæle, domorganist Kåre Nordstoga, jurist og HR-direktør Sikke Næsheim, forhenværende kulturattaché Martha Bronder og direktør Torger Ødegaard.

Kunstnerisk råd:
Domkantor Kåre Nordstoga
Oboist Johan Nicolai Mohn
Domkantor Vivianne Sydnes
Kunsterisk leder: Bente Johnsrud

 

  
Program 2017
torsdag 16. mars
14:00
Åpen prøve for studenter og andre interesserte

fredag 17. mars
13:00
Mesterklasse med Hans Fagius

19:00
Åpningskonsert: J.S.Bach Johannespasjonen

lrdag 18. mars
12:00
Orgelkonsert med Marcus André Berg

13:30
Telemann-foredrag

16:00
Familieforestilling: Telemann for barn

19:00
Urfremføring: Prison Poems

21:30
Senkveld med Hans Fagius

sndag 19. mars
11:00
Festivalhøymesse i Oslo domkirke

11:00
Festivalhøymesse i Svenska Margaretakyrkan

11:00
Festivalhøymesse i Akershus Slottskirke

11:00
Festivalhøymesse i Østre Aker kirke

13:00
Bach er utenkelig uten Luther

14:00
Boysen-bussen

15:00
The Romantic Legacy of Renaissance Polyphony

20:00
BAL-KAN

mandag 20. mars
20:00
Urfremføring: Tidekverv

tirsdag 21. mars
12:00
Åpen prøve for studenter og andre interesserte

19:00
J.S. Bachs Luther-kantater

onsdag 22. mars
19:00
Passions and Lamentations

torsdag 23. mars
10:00
Mesterklasse med Daniel Reuss

13:00
Åpen prøve for studenter og andre interesserte

20:00
Urfremføring: Luther-suite

fredag 24. mars
19:00
G.P. Telemann: Die Donner-Ode

21:30
The Half-Finished Heaven

lrdag 25. mars
15:00
Matinékonsert med Inger-Lise Ulsrud

19:00
Dead Pope on Trial

21:30
Senkveld med Kåre Nordstoga

sndag 26. mars
11:00
Festivalhøymesse i Oslo domkirke

11:00
Festivalhøymesse i Grønland kirke

11:00
Festivalhøymesse i Frogner kirke

11:00
Festivalhøymesse I Uranienborg kirke

11:00
Festivalhøymesse i Nordberg kirke

15:00
G.P. Telemann: Harmonischer Gottes-Dienst

19:30
Avslutningskonsert: W.A. Mozart: Requiem